Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó szakképesítéssel különböző zöldség- és gyümölcs készítmények elkészítésének szakszerű technológiáját ismeri meg. Képes lesz önállóan munkát végezni feldolgozó üzemben. Földműves regisztrációhoz felhasználható a végzettség!

A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó feladata a különböző zöldség- és gyümölcskészítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával. 

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

 • alapanyagokat( zöldség, gyümölcs) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni
 • zöldségkonzerveket gyártani
 • gyümölcsbefőtteket készíteni
 • lekvárokat, szörpöket, pulpokat, velőket előállítani
 • aszalni, szárítmányokat készíteni, savanyítani
 • gyártásközi fizika, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni
 • technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani
 • üzem víz- és energia- gazdálkodását megszervezni
 • melléktermékeket, hulladékokat kezelni
 • munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni
 • vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.

 A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Gyümölcsfeldolgozó
 • Káposztasavanyító
 • Savanyító
 • Zöldség szárító
 • Zöldségfeldolgozó
 • Autoklávkezelő, konzerválás
 • Gyümölcslékészítő
 • Konzervipari nyersanyagfeldolgozó
 • Konzervpasztörizáló
 • Szörpfőző
 • Szörpkészítő
 • Szörpmester
Modul neve Modulzáró vizsga jellege
10902-12 – Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás gyakorlati, szóbeli
10890-16 – Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli

A modulzáró vizsgák: részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:
A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység Vizsgafeladat
Gyakorlati

Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás

Írásbeli nincs
Szóbeli

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás technológiája, gépei és berendezései

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket (szerződés szerint)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 18:00 óra között lehetséges, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179) időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: 
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, vagy  iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

 • minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás
 • a képzési díj első részlete
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány

A képzési díj és befizetése:
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.
Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét: Jegyzék

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
OKJ 31 541 12 
E-000196/2014/A007

Induló csoport:

Budapest

Kezdés dátuma: 2020.12.12. (egy oktatási nap 2020-ban), folytatás: 2021.02.13-tól (becsatlakozási lehetőség 2021.02.13-ig)
Oktatás díja: 145 000 Ft
Vizsgadíj: 45 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal): 
Beiratkozáskor: 70 000 Ft
2021.03.10-ig 60 000 Ft
2021.04.10-ig 60 000 Ft
Időtartam: 4 hónap
Tanfolyami napok: 2021.12.12.- én egy oktatási nap, utána 2021.02.13-tól kéthetente péntek 15:30-21:00 és szombat, vasárnap 9:00-17:30
Helyszín:
Elmélet és tankonyhai gyakorlat: 1064 Budapest, Izabella u. 44/A fsz. 3.
Tervezett vizsga: 2021.05.14.

Kérdése van? Tegye fel!

11 + 1 =