Sörgyártó

A Sörgyártó különböző típusú és alkohol tartalmú sört készít. Elvégzi sörgyártáshoz szükséges anyagok mennyiségi- és minőségi átvételét, vizsgálatát, dokumentálását. A sörgyártás technológiai műveleteit teljes körűen alkalmazza, sörlevet készít, irányítja az erjesztési folyamatokat, kiszerelést végez, pasztőröz és ismeri az egyes technológiai lépések késztermékre gyakorolt hatását. Gyártásközi és késztermék ellenőrzéseket és minősítéseket végez. Szakszerűen és biztonságosan üzemelteti a sörgyártáshoz tartozó gépeket, berenedzéseket. A technológiai feladatokat rendszeres vezetői irányítás mellet a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, a tűz- munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembevételével önállóan végzi.

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

 • A sörgyártáshoz szükséges anyagokat átveszi, minősíti, szakszerűen tárolja.
 • A technológiai utasításnak megfelelően előkészítő műveleteket végez a sörgyártás területén.
 • A technológiai célnak megfelelően különböző malátát gyárt.
 • Sörlevet gyárt.
 • Sörlé hűtését, levegőztetését végzi.
 • Sörlevet erjeszt.
 • Befejező műveleteket végez a sörgyártás területén.
 • A jövedéki törvény előírásait alkalmazza a sörgyártás területén.
 • Szakszerűen kezeli a sörgyártás során keletkező melléktermékeket és hulladékokat, gondoskodik az esetleges hasznosításukról.
 • A technológiának és a biztonsági előírásnak megfelelően működteti a munkája során alkalmazott erjedés- és üdítőitalipari gépeket és berendezéseket.

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Malátagyártó gép kezelője
 • Sörterjesztő, Sörfokoló, Sörfőző, Söripari munkás, Sörgyártó
 • Sörgyári palackozó

Tananyagegységek 

 • Munkavédelem és higiénia
 • A malátagyártás technológiája, műveletei, gépei, berendezései
 • A sörgyártás technológiája, műveletei, gépei, berendezései
 • Csomagolóanyagok előkészítése, készítése
 • Palackozás
 • Alkalmazott számítástechnika
 • Élelmiszerbiztonság

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 
TANÚSÍTVÁNY
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):
A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése, a felnőttképzési szerződés feltételeinek teljesítése

Szakmai vizsga

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz kapcsolódóan a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A szakmai vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepzes.ikk.hu/ weblapon érhetők el a Képzési és kimeneti követelmények, Programtervek menüpontban.

A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele

A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány (7.1. pont) igazol.

Egyéb feltételek: –

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 17:00 óra között lehetséges, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179) időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: 
Alapfokú iskolai végzettség, vagy a Dobbantó program elvégzése.

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

 • minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás (letölthető)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya
 • a képzési díj első részlete

A képzési díj és befizetése:
A befizetés lehetséges banki átutalással, a szerződéskötést követően e-mailben küldött számla ellenében. 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.
Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét: Szakellátó helyek listája

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Induló csoport:

Kosd

Kezdés dátuma: 2023.09.09.
Oktatás díja: 195 000 Ft
Részletfizetés:
1. részlet: 65 000 Ft szerződéskötés alkalmával, számla ellenében
2. részlet: 65 000 Ft október 10-ig
3. részlet: 65 000 Ft november 10-ig
Fizetés módja: átutalás (e-mailben küldött számla ellenében)
Időtartam: 4 hónap
Tanfolyami napok:
Kéthetente szombat és vasárnap (9:00 – 17:00 időtartamban, órarend szerint – a jelentkezését követően órarendet küldünk)
Helyszín:
Lunczer Pálinkaház (Kosd), magas színvonalú képzés, sok gyakorlati nappal
Tervezett záróvizsga a tanúsítvány kiadásához: A tanfolyam utolsó napján: 2023.12.17.  A Tanúsítvány kiadásához a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése szükséges. A záróvizsga az oktatás utolsó napján oktatás keretében zajlik, a „Megfelelt” szint kiadásához 51%-os eredményt szükséges elérni.
Képesítő vizsga: Vizsganaptár szerint.
A kiadott Tanúsítvány birtokában képesítő vizsgára lehet jelentkezni akkreditált független vizsgaközpontokban. A vizsgára jelentkezésben segítséget nyújtunk. 

Sörgyártó
A szakma azonosító száma: 4 0721 05 07
Engedélyszám: E/2020/000305

Kérdése van? Tegye fel!

14 + 11 =