Méhész

Méheket szeretne tartani? Földet szeretne vásárolni? A Méhész képzés kiemelt jelentőséggel bír. A „Földműves” fogalomhoz a Földtörvény értelmében a méhész képzettség elfogadott OKJ-s végzettségnek számít.

Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

 • saját méhészetet létesíteni,
 • méhcsaládokat vándoroltatni,
 • méhcsaládokat kezelni, takarmányozni,
 • méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni,
 • méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni,
 • méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani,
 • méhbetegségek és kártevők ellen védekezni,
 • méhészeti eszközöket karbantartani, javítani,
 • méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni,
 • a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni,
 • a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani,
 • az állategészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni. 

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • méhészeti munkás
Modul neve Modulzáró vizsga jellege

11040-12 – A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek

szóbeli

10960-16 – Vállalkozási, kereskedelmi alapok

szóbeli

11084-12 – Méhbiológia, méhegészségügy

írásbeli

11041-12 – A méhészet technológiája

gyakorlati, írásbeli

11042-12 – Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés

gyakorlati

11043-12 – A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

szóbeli

A modulzáró vizsgák: részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:
A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

 A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

 A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység Vizsgafeladat
Gyakorlati

Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés feladatok elvégzése

Írásbeli Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája
Szóbeli

A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti
növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 18:00 óra között lehetséges, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179) időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: 
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, vagy  iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

 • minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás (letölthető)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
 • a képzési díj első részlete

A képzési díj és befizetése:
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.
Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét: Jegyzék

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Méhész
OKJ 32 621 02
E-000196/2014/A001

Induló csoportok:

Budapest, Biatorbágy

Kezdés dátuma: 2020.09.04. – betelt, hamarosan új időpont 2020.12.31-ig induló csoportokra
Oktatás díja: 160 000 Ft
Vizsgadíj: 35 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal):
Beiratkozáskor: 20 000 Ft
2. részlet: 25 000 Ft (2020.10.10-ig)
3. részlet: 25 000 Ft (2020.11.10-ig)
4. részlet: 25 000 Ft (2020.12.10-ig)
5. részlet: 25 000 Ft (2021.01.10-ig)
6. részlet: 25 000 Ft (2021.02.10-ig)
7. részlet: 25 000 Ft (2021.03.10-ig)
8. részlet: 25 000 Ft (2021.04.10-ig)
Tanfolyami napok: ütemezés órarend szerint, hétvégi időpontokban, péntek(15:00-20:00), szombat, vasárnap (9:00-17:15),  kéthetente 3 nap;  ünnepek idején, év végi időszakban nincs tanítás
Helyszín:
elmélet: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.; gyakorlat: 2051 Biatorbágy Oportó utca 90.
Tervezett vizsga:
Írásbeli: 2021.05.10. (hétfő) Bp; szóbeli és gyakorlati: 2021.05.15. (szombat) Biatorbágy

Kérdése van? Tegye fel!

3 + 6 =