Kertész

A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

 • gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
 • szőlőtermesztési feladatokat ellátni,
 • zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
 • eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
 • munkavédelmi előírásokat betartani,
 • dokumentációt használni, készíteni,
 • szervezési feladatokat ellátni,
 • piaci előkészítést végezni,
 • értékesítést végezni,
 • vállalkozást alapítani, működtetni,
 • tervet, kalkulációt készíteni.

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Palántanevelő
 • Zöldségtermesztő
 • Gyümölcstermesztő
 • Szőlő- és gyümölcstermesztő
 • Szőlőtermesztő
Modul neve Modulzáró vizsga jellege
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok írásbeli
10961-16 Kertészeti alapismeretek írásbeli
10962-16 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
11025-16 Kertészeti termesztés gyakorlati
11024-16 Kerti munkák gyakorlati

A modulzáró vizsgák: részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:
A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

 A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

 A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység Vizsgafeladat
Gyakorlati
 1. Felismerési feladat, Kerti munkák
 2. Kertészeti termesztés
Írásbeli
 1. Kertészeti termesztés
 2. Kertészeti termesztés, vállalkozás, kereskedelem
Szóbeli
 1. Kertészeti termesztés

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 18:00 óra között lehetséges, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179) időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: 
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, vagy  iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

 • minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás (letölthető)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
 • a képzési díj első részlete

A képzési díj és befizetése:
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.
Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét: Jegyzék

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Kertész
OKJ 34 622 02
E-000196/2014/A029

Induló csoport:

Budapest

Kezdés dátuma: 2020. 09.04. – becsatlakozási lehetőség 2020.11.21-ig
Oktatás díja: 200 000 Ft
Vizsgadíj: 55 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal):
Beiratkozáskor: 31 000 Ft 
2-9. részlet: 28 000 Ft 
A részletek hó 10-ig fizetendők.
Időtartam: 9 hónap
Tanfolyami napok: kéthetente péntek 15:00-21:00, szombat 9:00-17:00
Helyszín:
Elmélet: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.
Gyakorlat: Főkert Nonprofit Zrt. – 1106 Budapest, Keresztúri út 130.
Tervezett vizsga: 
írásbeli: 2021.06.07.
szóbeli és gyakorlati: 2021.06.19.

Kérdése van? Tegye fel!

10 + 6 =