Gyümölcspálinka-gyártó

Kereskedelmi – és hobbi szinten is az az alapvető cél, hogy minőségi gyümölcsből minőségi pálinkát készítsünk. A Gyümölcspálinka-gyártó képzés a tanfolyamon résztvevőnek megadja mindazt az információt és gyakorlatot, ami a minőségi cefre- és pálinka készítéshez szükséges. Fontos ismeret, az aktuális jövedéki törvényben való naprakészség.
A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás, finomítás, érlelés, tárolás, palackozás) szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés előnyei

Annak aki otthonfőzés keretében magánfőzőként kívánja előállítani a gyümölcspárlatot:

 • Széleskörű ismeretet ad a párlatkészítéshez szükséges alapanyagfajtákról, annak feldolgozásához szükséges eszközeiről,
 • A lepárlással kapcsolatos technológia gyakorlati alkalmazását bemutatja és elmélyíti,
 • Az alapanyag (cefre) készítés során és a lepárlással kapcsolatos hibák megelőzéséhez, az esetlegesen nem vagy nehezebben fogyasztható párlat élvezeti fogyasztásához szükséges ismeretek ad,
 • Az előállítás, tárolás, fogyasztás, versenyeztetés során felmerülő technikai kérdések megoldásához szükséges jogszabályi tudnivalókról gyakorlati útmutatót ad.

Annak aki bérfőzetőként kívánja előállíttatni a gyümölcspárlatot:

 • Kibővített ismereteket ad az alkalmazott alapfajtákról a feldolgozásukhoz szükséges eszközökről és azok gyakorlati alkalmazásairól,
 • A gyümölcspárlat előállítása során használt berendezésekre vonatkozóan iránymutatást ad az előállítható párlatokra jellemző érzékszervi mutatóiról,
 • Az előállított gyümölcspárlatok fogyasztásához, tárolásához, értékesítéséhez, versenyen való megjelenéséhez szükséges jogszabályi előírásokat átadja,
 • Az esetlegesen jogkövető magatartás elmulasztásához kapcsolódó szankciókat ismerteti, annak enyhítéséhez iránymutatást ad,

Annak aki szeszfőzdében lakossági bérfőzés keretében vagy kereskedelmi főzési módban kívánja a gyümölcspárlat, pálinka előállítását végezni:

 • A gyümölcspálinka előállításához szükséges, illetve lehetséges alapanyagokra vonatkozó ismeretek széles skáláját tárja a hallgató elé,
 • A gyümölcspárlat előállítása során használt berendezések működését feltárja, a lepárlás menetének folyamatára vonatkozó ismereteket működés közben, gyakorlati úton adja át.
 • Az alapanyag készítés, a lepárlás során felmerülő lehetséges, vagy esetlegesen megtörtént cefrézési – lepárlási pálinka hibákra vonatkozóan ismereteket ad át, azok megszüntetését, vagy enyhítését megmutatja,
 • Az előállított gyümölcspárlat / pálinka fogyasztásához, tárolásához, értékesítéséhez, a versenyeken való megjelenéshez kapcsolódó ismereteket hasznosítható formában adja a hallgatók kezébe,
 • Az előállítás, értékesítés során felmerülő jogszabályi előírások betartásához gyakorlati ismereteket ad, az adófizetés, ellenőrzés előnyeit – hátrányait érthető módon ismerteti a leendő szakemberekkel.
 • A gyümölcspárlat előállítási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához elengedhetetlenül szükséges képesítést ad.

 Jövedéki szakterülettel kapcsolatos jogszabályi változások

Bérfőzéssel kapcsolatosan

 • A bérfőzetővel kapcsolatos meghatározás
 • A bérfőzető által előállíttatott gyümölcspárlat adófizetési eljárása
 • A bérfőzést végző szeszfőzde adófizetéssel kapcsolatos eljárási rend
 • A bérfőzést végző szeszfőzde által megállapított jövedéki adó kezelésével kapcsolatos előírások

A magánfőzéssel kapcsolatosan

 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó szabályozás
 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó adózási rendjére vonatkozó előírások
 • A magánfőzésben előállított párlatok versenyen történő megjelenésére vonatkozó szabályozás
 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó előírások megsértéséhez kapcsolódó szankcionálási rendre vonatkozó szabályozás

A képzés elvégzésével az alábbi feladatokat láthatja el

 • gyümölcs- és borgazdasági alapanyagok átvételét és minősítését
 • a cukortartalom, borok alkoholtartalmának meghatározását
 • az alapanyagok előkészítését
 • cefrézési eljárások elvégzését
 • alkoholos erjedés mechanizmusok ellenőrizését, irányított erjesztés vezetését
 • kierjedt cefre tárolását, védelmének biztosítását
 • lepárlási műveletek végzését, a főző-, finomító üstök üzemeltetését
 • mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések kezelését
 • érlelés végzését, ellenőrzését
 • derítést, szűrést, szeszfok beállítást, palackozást
 • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok elvégezését
 • gyümölcspálinka és borpárlatok ellenőrizését és minősítését
 • technológiai berendezések, beállítását üzemeltetését
 • gépeket, berendezések tisztítását, CIP rendszer üzemeltetését
 • pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodásának megszervezését
 • melléktermékek, hulladékok kezelését
 • a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásainak betartását

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Pálinkafőző
 • Szeszfőző
 • Szeszfőző mester
 • Cefréző
 • Italgyártó gép kezelője
 • Szeszdesztilláló
 • Szeszerjesztő
 • Töltőgépkezelő
Modul neve Modulzáró vizsga jellege
10897-16 – Gyümölcspálinka-gyártás gyakorlati, szóbeli
10890-16 – Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli
11610-16 – Jövedéki ismeretek írásbeli

A modulzáró vizsgák: részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:
A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

 A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

 A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység Vizsgafeladat
Gyakorlati
 1. Gyümölcspálinka gyártása
 1.  Gyümölcspálinka vizsgálata, minősítése
Írásbeli nincs
Szóbeli
 1. Gyümölcspálinka gyártásának technológiája
 1. Jövedéki ismeretek

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 18:00 óra között lehetséges, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179) időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, vagy  iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

 • minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás (letölthető)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
 • a képzési díj első részlete

 A képzési díj és befizetése:
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.
Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét: Jegyzék

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Gyümölcspálinka-gyártó
OKJ 31 541 04 
E-000196/2014/A003

Induló csoport:

Budapest / Kosd

Kezdés dátuma: 2020.09.04. – becsatlakozási lehetőség 2020.10.02-ig
Oktatás díja: 155 000 Ft
Vizsgadíj: 35 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal):
Beiratkozáskor: 70 000 Ft
2. részlet – 2020.11.10 – 60 000 Ft
3. részlet – 2020.12.05 – 60 000 Ft
Időtartam: 4 hónap
Tanfolyami napok: kéthetente 3 nap, péntek 15:00-21:00 – szombat 9:00-18:00 – vasárnap 9:00-18:00
Helyszín
Elmélet: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.
Gyakorlat: Lunczer Pálinkaház – 2612 Kosd, Erzsébet u. 11.; Kipeko Bt. – 2600 Vác, Deákvári fasor 8.; 
Tervezett vizsga: 2020.12.15.

Kérdése van? Tegye fel!

6 + 15 =