Cégünkről

A Magiszter Menedzser Kft. (Adószám: 13021164-2-42; Cégjegyzék szám: 01-09-718265), (hosszú név: Magiszter Menedzser Oktatási, Üzleti Tanácsadó, Kutatási és Közvetítő Kft.) 2003. tavaszán alakult, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény,

2014. március 18. óta a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény szerinti engedéllyel rendelkezik határozatlan időtartamra): E-000196/2014.

2020.10.19. óta E/2020/000305 engedélyszámmal rendelkezik:
1. részszakmára felkészítő oktatás és
2. szakképzésre felkészítő szakmai képzés területen

Akkreditált pályázati tanácsadó bizonyítvánnyal rendelkezünk.
Cégünk három üzletágban tevékenykedik:
mezőgazdasági- és erdőgazdasági képzések tartása, VP (Vidékfejlesztési Program);
vállalati képzések és tréningek felső- és középvezetők, munkatársak számára; felnőttképzési szakértői szolgáltatás.

Filozófiánk középpontjában az ember áll, miszerint a munkatársak tudása, tapasztalata a szervezeti vagyon része. A szellemi tőke folyamatos fejlesztése, gyarapítása biztosítja a vállalat versenyképességének fokozódását, a munkatársak megelégedettségét, az egyéni sikeres életpályák megvalósítását.

Országosan 22 telephellyel (fióktelep) rendelkezünk (valamennyi megyében jelen vagyunk), mely biztosítja, hogy területi képviselőinkkel és oktatóinkkal országos szintű programokat is megvalósíthassunk.

Minőségcélok, a képzések megvalósulásának értékelése:

A Magiszter Menedzser Kft. Szakmai Tanácsadó Testülete által elfogadott minőségpolitika alapján a tárgyévekre kitűzött minőségcélok a gazdasági társaság főtevékenységét a felnőttképzést és a felnőttképzéshez illeszkedő szolgáltatások minél színvonalasabb megvalósulását szolgálják:

 • A felnőttképzési tanfolyamainkra beiratkozott – és vizsgázni szándékozó – hallgatók legalább 83 %-a jusson el a vizsgáig;
 • A vizsgákon a vizsgázók legalább 90 %-a szerepeljen eredményesen;
 • Az éves felnőttképzési tervben szereplő képzéseknek legalább 70 %-át sikerüljön megvalósítani;
 • Az elégedettségi mérések során az egyes részterületek – személyi és tárgyi feltételek minősítése – érjék el legalább a 8,5-es (10-es skála esetében) eredményt;
 • Az elégedettségi mérések összesített eredménye is éves átlagban érje el legalább a 8,5-es eredményt.
 • A képzésben részt vettek minél nagyobb százalékban (legalább 80 %-ban) tudjanak elhelyezkedni (munkaerő-piaci képzések esetén)

A fenti célkitűzések folyamatosan megvalósulnak. A Magiszter Menedzser Kft. által lebonyolított képzések szakmai összegzése alapján megállítható, hogy partnereink kimagaslóan elégedettek tevékenységeink színvonalával, oktatóink felkészültségével és a biztosított képzési helyszínek felszereltségével, minőségével.

A felnőttképzési programokban részt vettek nyomonkövetése, tanácsadás:

A Magiszter Menedzser Kft. szolgáltatásaival szeretné biztosítani a felnőttképzésben részt vettek pályakövetését (igény szerint), valamint a pályamódosítás során felvetődött képzési igények feltáráshoz biztosít tanácsadást és ajánl mentori tevékenységet. A nyomonkövetést az alábbi módszertannal tudjuk megvalósítani: a végzettek munkaerő-piaci tapasztalatának kérdőíves módszerrel történő felmérése; a személyes adatokat telefonos megkeresés segítségével is frissítjük; az adatokat statisztikai eljárások segítségével elemezzük; megállapításokról elemzést készítünk és a visszajelzők számára az igények alapján új képzéseket, szolgáltatásokat kínálunk; a felnőttképzési adatbázis karbantartása, a vevői igények „testreszabása” is célkitűzésünk.

Dr. Piros Márta Anna Ph.D.

ügyvezető igazgató

Minőségirányítási statisztikák 2021 évre vonatkozóan

 • Vizsgaátlag (5-ös skálán értékelve: 4.4) 88% 88%
 • Résztvevői elégedettség 95% 95%
 • Lemorzsolódás 8% 8%

Tevékenységeink:

 • egyéni és csoportos képzések (szakmát adó, tanfolyamok, nyelvi, számítástechnikai), tréningek, szakmai programok (elsősorban szakmai napok), rendezvények
 • tanácsadás (vezetői, álláskeresés, képzési szükséglet felmérése, egyéb), coaching, humánszolgáltatás, felnőttképzési szakértés
 • pályázatfigyelés, pályázatírás, projektek menedzselése
 • kutatás, fejlesztés, innováció
 • tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató programja
 • munkaerő-közvetítés (jelenleg fejlesztés alatt álló projekt)

Célcsoportjaink:

 • Kis- közepes vállalkozások, állami szektor intézményei
 • Mezőgazdasági területen tevékenykedő gazdák/őstermelők/vállalkozások
 • Pályakezdő fiatalok (középfokú és felsőfokú végzettségűek
 • Hátrányos helyzetben lévő személyek
 • Megváltozott munkaképességű emberek

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:

 • Előzetes tudásszint felmérés
 • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A képzési programok megtekinthetők: Magiszter Menedzser Kft irodájában, ügyfélszolgálati időben
Egyéb információk: az ügyfélszolgálati irodában

Munkatársaink:

Dr. Piros Márta Anna

ügyvezető igazgató

Zalai Marcell

ügyvezető igazgató, minőségirányítási vezető

Zalai Viktória

szakmai vezető