Aranykalászos gazda

Az vásárolhat hazánkban mezőgazdasági földterületet, aki mezőgazdasági vagy erdészeti szakmai képzettséggel rendelkezik, vagy három éves szakmai tevékenységet tud igazolni. Az Aranykalászos gazda képzés ehhez is megfelelő.

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

 • talaj-előkészítést, vetést végezni
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • növényápolást végezni,
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,
 • takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
 • állatot takarmányozni,
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,
 • állatot szaporítani,
 • gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
 • kereskedelmi tevékenységet végezni,
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Állat- és növénytermesztő
 • Önálló gazda
 • Őstermelő
Modul neve Modulzáró vizsga jellege
10997-16 Állattartás szóbeli
10998-16 Növénytermesztés szóbeli
10999-16 Kertészeti alapok gyakorlati
11000-16 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli

A modulzáró vizsgák: részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:
A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

 A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

 A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység Vizsgafeladat
Gyakorlati
 1. Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
 1. Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
Írásbeli nincs
Szóbeli
 1. Állattartás elméleti ismeretei
 1. Növénytermesztés elméleti ismeretei
 1. Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • Érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 18:00 óra között lehetséges, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179) időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: 
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, vagy  iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

 • minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás (letölthető)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya
 • a képzési díj első részlete
 • vezetői engedély – B kategória (Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

A képzési díj és befizetése:
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.
Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét: Jegyzék

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Aranykalászos gazda
OKJ 31 621 02
E-000196/2014/A002

Induló csoport:

Budapest / Verseg

Kezdés dátuma: 2020.10.24.
Oktatás díja: 135 000 Ft
Vizsgadíj: 55 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal):
Havi részletekben fizethető.
Időtartam: 4 hónap
Tanfolyami napok: kéthetente szombat és vasárnap 9:00-17:00
Helyszín:
Elmélet: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.
Gyakorlat: 2174 Verseg, 083/3 hrsz.; 2174 Verseg, Hatvani u.
Tervezett vizsga: 2021.03.10.

Kérdése van? Tegye fel!

1 + 10 =

Szerettem az Aranykalászos gazda képzésre járni, mert azt kaptam, amit vártam és amit ígértek. PROFIZMUST, SZAKMAISÁGOT és EMBERSÉGET.

Bakos Katalin