Aranykalászos gazda

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talajelőkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély.

Az vásárolhat hazánkban mezőgazdasági földterületet, aki mezőgazdasági vagy erdészeti szakmai képzettséggel rendelkezik, vagy három éves szakmai tevékenységet tud igazolni. Az Aranykalászos gazda képzés ehhez is megfelelő.

 

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

 • Alkalmazza a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
 • Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
 • Felismeri a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben.
 • Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
 • Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta).
 • Terményt szállít, szállítólevelet, átvételi dokumentációt tölt ki, kézzel és internetes rendszer használatával.
 • Fertőtlenítő oldatot készít, utasítás szerint használja.
 • Takarmányt előkészít, elvégzi az állatok napi takarmányozását, megvizsgálja az etető- és itató, berendezéseket.
 • Elvégzi az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
 • Kipróbálja a világítást, a fűtőberendezést, megméri az istálló hőmérsékletét.
 • Gépi fejést végez a higiéniai előírások szerint, tisztít. karbantart.
 • Előkészíti a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
 • Elvégzi a talajmunkákat, kezeli a gépeket, előkészíti a magágyat.
 • Gondoskodik a vetőmagvak tárolásáról, előkészíti vetésre.
 • Elvégzi a talajelőkészítést, a vetést, a növények ápolását, gondozását.
 • Betakarítja a terményt, tárolóhelyre szállítja, méri a nedvességtartalmát, tisztaságát.
 • Védekezik a gyomnövények kártétele ellen.
 • Működteti az öntöző-berendezéseket.
 • Elvégzi a lucerna, a gyep telepítési, gondozási, betakarítási munkáit.
 • Végzi a palántanevelést, vet, tűzdel, öntöz, gondozza a növényeket.
 • Gondozza a zöldségnövényeket, begyűjt, tisztít, csomagol, értékesít.
 • Végzi a gyümölcsös aktuális munkálatait, betakarítja a terményt, értékesít.
 • Mezőgazdasági munkát végez, kezeli az elektromos kerti munkagépeket.
 • Elvégzi indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását.

Tananyagegységek

 • Agrárvállalkozási alapismeretek
 • Növénytermesztés ismeretek
  Zöldségtermesztési ismeretek
 • Szőlő- és gyümölcstermesztési ismeretek
 • Állattartási alapismeretek
 • Állattenyésztési alapismeretek
 • Takarmányozástan ismeretek
 • Erőgépek
 • Mezőgazdasági munkagépek

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 
TANÚSÍTVÁNY
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):
A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése, a felnőttképzési szerződés feltételeinek teljesítése

Szakmai vizsga

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz kapcsolódóan a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A szakmai vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepzes.ikk.hu/ weblapon érhetők el a Képzési és kimeneti követelmények, Programtervek menüpontban.

A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele

A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány igazol.

Egyéb feltételek: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória), amit a gyakorlat megkezdése előtt be kell mutatni a vizsgabizottságnak. Érvényes vezetői engedély hiányában a munka balesetveszélyes jellegére tekintettel, a vizsga nem kezdhető meg.

Sikeres Aranykalászos gazda vizsga esetén az alábbi jogosítványok igénylésére jogosult

 • 37 kW teljesítményhatár feletti traktor
 • 2 méter feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógép (kombájn)
 • Fejő- és tejfeldolgozó gép
 • Lánctalpas traktor

Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány igénylése

A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet alapján a jogosítványok kiállításával kapcsolatos adminisztratív, hatósági jellegű feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársai látják el.
A gépkezelői jogosítvány kiállítása iránti kérelmet a jogosultak számára a Kormányhivatalhoz, a
Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály, Jogorvoslati Osztályához kell benyújtani és levélben kell
kérelmezni. (Cím: 1277 Budapest, Pf.: 6)

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a Kormányhivatal honlapján közzétett, a kérelmező által kitöltött és aláírt adatlapot,
b) a jogosultságot igazoló bizonyítvány, oklevél másolatát,
c) 1 db papír alapú, 1 évnél nem régebbi, szabványméretű (3 x 4 cm méretű) fényképet.

 

 

 

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám 15 fő, a maximális tanfolyami létszám 40 fő. A képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt. A tanfolyami csoportok indulni szoktak.

A beiratkozás menete online szerződéskötés esetén:

1.     online jelentkezési lap kitöltése

2.     elektronikus szerződést küldünk az e-mail címére

3.     elektronikus szerződés aláírása (saját számítógépén, laptopján, okos telefonon, nem kell nyomtatni, egér mozgatásával alá lehet írni), a Résztvevő és a Képző részéről

4.     aláírást követően fogja megkapni a képzési díj számlát, mely alapján át tudja utalni az első képzési díj részletet

5.     a tananyag elérési útját elküldjük az e-mail címére

6.     oktatásokon való részvétel

 

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: ​

Alapfokú iskolai végzettség, vagy a Dobbantó program elvégzése.

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni vagy küldeni e-mailben a beiratkozáshoz:

 • minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum (online jelentkezési lapon feltölthető, vagy küldhető e-mailben az info@gazda.hu címre)
 • foglalkozásegészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás (foglalkozásegészségügyi alkalmasság – a képző intézmény vállalja az orvosi igazolás beszerzésének koordinációját térítésmentesen)

A képzési díj és befizetése:

A befizetés banki átutalással lehetséges, a szerződéskötést követően e-mailben küldött számla ellenében.

Amennyiben személyesen szeretne beiratkozni: beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft. irodájában hétköznap 8:00 és 16:30 óra között lehetséges, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179) időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

Amennyiben kérdése merül fel a beiratkozással, vagy a képzéssel kapcsolatban, kérjük a lenti elérhetőségeken keressen.

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Induló csoportok:

Budapest / Rád

Várjuk jelentkezését a szeptemberben induló Aranykalászos gazda képzésünkre! Kimagasló szakmai tudással és gyakorlattal bíró oktatók tanítanak a képzésen. Szakmai képzés! Személyes oktatást is biztosítunk Önnek az online videós tananyag mellett, hogy a gyakorlatokból is profitáljon!

Kezdés dátuma: 2023. szeptember 09. (szombat, 9:00 órától), becsatlakozási lehetőség 2023.09.15-ig 
Tanfolyami díj: 140 000 Ft (a díj tartalmazza az oktatás minden költségét: elektronikus tananyagokat, a személyes oktatási napokat, tanúsítvány kiadásának díját)
Szakmai állami vizsga díja: 38 000 Ft
Szakmai orvosi alkalmassági vizsgálat: térítésmentes
Részletfizetés:
1. részlet: 70 000 Ft szerződéskötéskor, számla ellenében
2. részlet: október 05-ig 70 000 Ft
Időtartam: 2 hónap
Tanfolyami napok:  személyes gyakorlati napokat is biztosítunk Önnek a kiadott, videós online  tananyagokon kívül (2023. szeptember 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, október 01)
Helyszínek:
1. nap: Teleki Blanka Gimnázium – 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37. (agrárvállalkozáshoz kapcsolódó aktualitások, pályázati lehetőségek, szaktanácsadás)
2. – 8. oktatási napok és a zárvizsga napja: Vác melletti működő gazdaságban (szakmai gyakorlat)
Tervezett befejezés: 2023.10.07. – Záróvizsga napja. A Tanúsítvány kiadásához a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése szükséges. A kiadott Tanúsítvány birtokában szakmai vizsgára lehet jelentkezni. 
Állami vizsga (szakmai vizsga) tervezett időpontja a képzés helyszínén: 2023.10.11. (szerda) 9:00-12:00 
Az eredményes vizsga után szakmai bizonyítványt kap, mely államilag elismert alapfokú végzettséget és részszakképesítést tanúsít. A vizsga díját három nappal a vizsga előtt kell befizetni, elektronikusan küldött számla ellenében. A vizsgát a Magiszter Menedzser Kft. szervezi. A helyszín megegyezik a gyakorlati helyszínnel (Rád). A képzés és vizsga teljes lebonyolítását, koordinálását végezzük. A vizsga után mezőgazdasági gépkezelői jogosítványt és angol nyelvű Europass bizonyítványt igényelhet térítésmentesen. 

Aranykalászos gazda
A szakma azonosító száma: 4 0811 17 04
Engedélyszám: E/2020/000305

Kérdése van? Tegye fel!

4 + 11 =

Szerettem az Aranykalászos gazda képzésre járni, mert azt kaptam, amit vártam és amit ígértek. PROFIZMUST, SZAKMAISÁGOT és EMBERSÉGET.

Bakos Katalin