80 órás növényvédelmi tanfolyam

Sikeres vizsga után kérelmezheti a II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. Az úgynevezett „zöldkönyv”-et kapja meg, melynek érvényessége 5 év.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban törvény) és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23) FVM rendelet (továbbiakban rendelet) a növényvédő szerek vásárlását, forgalmazását és felhasználását képesítési előírásokhoz, engedélyhez köti, amelyet a 80 órás alaptanfolyamot elvégzők és eredményes vizsgát tevők kaphatnak meg.

Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga letétele után a hallgatók kérelmezhetik a mindenkori igazgatási, szolgáltatási díjak befizetése ellenében a II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. Az engedéllyel rendelkező forgalmazóra, vásárlóra és felhasználóra a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A képzésen résztvevők tudása meg kell, hogy feleljen az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelvében rögzített kívánalmaknak.

A képzés témafelosztása

A 2009/128/EK irányelv alapján
1. A peszticidekkel és használatukkal kapcsolatos összes vonatkozó jogszabály

2. Az illegális (hamisított) növényvédelmi termékek létezése és kockázatai, és az ilyen termékek
azonosításának módszerei

3. A peszticidek használatának kockázatai és veszélyei, illetve ezek felismerése és szabályozása,
különösen:
o az embereket érintő kockázatok (kezelők, lakosok, közelben tartózkodók, a kezelt területekre
belépők, a kezelt terményeket kezelők, elfogyasztók), valamint az, hogy az olyan tényezők,
mint például a dohányzás, hogyan súlyosbítják ezeket a kockázatokat;
o a peszticidmérgezések tünetei és az elsősegély-intézkedések;
o a nem célzott növényeket, hasznos rovarokat, vadon élő állatokat és növényeket, a biológiai
sokféleséget és általában a környezetet érintő kockázatok

4. Az integrált növényvédelmi stratégiák és technikák, biogazdálkodás elvi alapjai, a kártevő-
szabályozás biológiai módszerei, az integrált növényvédelem általános elveire és termény vagy ágazatspecifikus iránymutatásaira vonatkozó információk.

5. Összehasonlító értékelésbe történő bevezetés felhasználói szinten, amely minden hivatásos
felhasználó számára lehetővé teszi, hogy az emberi egészségre, a nem célszervezetekre és a
környezetre nézve a legkevesebb mellékhatással járó peszticidek tekintetében az engedélyezett
termékek közül a legmegfelelőbbet válassza egy adott kártevő problémára egy adott helyzetben.

6. Az embereket, a nem célszervezeteket és a környezetet érintő kockázatok minimalizálására szolgáló
intézkedések: biztonságos munkamódszerek a pesztcidek tárolására, kezelésére, keverésére, az üres
csomagolóanyag, más szennyezett anyagok, felesleges tömény és hígított peszticidek (ideértve a
tankkeverékekket is) ártalmatlanítására; a kezelői expozíció szabályozásának ajánlott módja (egyéni
védőfelszerelés).

7. Kockázatértékelésen alapuló megközelítés, amely figyelembe veszi a helyi vízgyűjtő olyan változóit,
mint például az éghajlat, talaj, növénytípus, domborzat.

8. A peszticid kijuttatásához használt berendezés előkészítésére – beleértve a kalibrálást –, és a
felhasználókat, más embereket, a nem célzott állat- és növényfajokat, a biológiai sokféleséget és a
környezetet – beleértve a vízforrásokat – veszélyeztető kockázatokat minimalizáló működtetésére
vonatkozó eljárások.

9. A peszticid kijuttatásához használt berendezés használata és karbantartása, és a különböző permetező
technikák (pl. kis térfogatú permetezés, alacsony elsodródást biztosító szórófej), tovább a
használatban lévő permetezőgépek műszaki ellenőrzésének céljai, valamint a permetezési minőség
javításának módjai. A peszticidek kézi permetező felszereléssel vagy háti permetezővel történő
felviteléhez kapcsolódó különös kockázatok és az ide vonatkozó kockázatkezelési módszerek.

10. Az emberi egészség, a környezet védelmét – beleértve a vízforrások védelmét is – biztosító
szükséghelyzeti intézkedések, véletlenszerű kiömlés, szennyeződés és olyan szélsőséges időjárás
esetén, amely a peszticidek beszivárgásának kockázatával járhat.

11. Különleges gondosság a 2000/60/EK irányelv 6. és 7. cikke szerint meghatározott védett területeken.

12. Egészségügyi ellenőrzés és az eszközökhöz való hozzáférés bármilyen baleset vagy gyanított baleset
jelentése érdekében.

13. Nyilvántartás vezetése a peszticidek használatáról, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

 

  • A kockázatértékelésen alapuló növényvédelmi technológiák  
  • A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai
  • A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelmi követeményei, eszközei
  • A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása          
  • A növényvédelem jogi vonatkozása
  • Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat elemzése   

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

Minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt).

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

  • minimum 8 évfolyamot igazoló iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
  • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány 

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: 
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szervezése a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködésben történik.

Tananyag / tankönyv:
Az előadás anyagait online formában kapják meg a képzés résztvevői.
Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok könyv – ingyenesen biztosítjuk, a képzés végén leadandó
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara: Növényvédelmi alapismeretek tankönyv – 2 000 Ft (igény esetén megvásárolható)

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Induló csoport:

Budapest

Kezdés dátuma: 2020.09.05. (becsatlakozási lehetőség 2020.09.18-ig)
Oktatás díja: bruttó 80 000 Ft (ÁFA mentes)
Vizsgadíj: tartalmazza az oktatási díj
Egy összegű befizetés határideje: 
2020.10.20
Időtartam: 2 hónap / 80 óra
Tanfolyami napok: eredeti ütemezés: szeptember 5, 18, 19, október 02, 03, 16, 17, 30, 31; pénteken 15:00-20:00, szombaton 9:00-16:30-ig
Helyszín: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.
Tervezett vizsga: 2020.11.04.  (szerda) 16:00 órától 

Kérdése van? Tegye fel!

14 + 3 =