Induló csoportok

Kezdés dátuma Helyszín Oktatás díja
(Vizsgadíj nélkül)
Vizsgadíj Részletfizetés
(Vizsgadíjjal)
Időtartam / Óraszám Tanfolyami napok Megjegyzés
2017-05-12 Budapest 150 000 Ft 35 000 Ft Részletfizetési lehetőség 3,5 hónap / 240 óra péntek (15:00-21:00), szombat (9:00-15:00), esetenként vasárnap (9:00-15:00) várható vizsga: 2017. augusztus 7. (írásbeli) 2017. augusztus 11. (szóbeli, gyakorlati)

A képzés célja

Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.

A képzés moduljai / tantárgyai

 • 11040-12 - A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
 • 10960-16 - Vállalkozási, kereskedelmi alapok
 • 11084-12 - Méhbiológia, méhegészségügy
 • 11041-12 - A méhészet technológiája
 • 11042-12 - Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés
 • 11043-12 - A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

 • saját méhészetet létesíteni,
 • méhcsaládokat vándoroltatni,
 • méhcsaládokat kezelni, takarmányozni,
 • méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni,
 • méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni,
 • méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani,
 • méhbetegségek és kártevők ellen védekezni,
 • méhészeti eszközöket karbantartani, javítani,
 • méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni,
 • a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni,
 • a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani,
 • az állategészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni. 

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • méhészeti munkás

 

A vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek
Méhész-5

Beiratkozás

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/904-7211-es telefonszámon.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, vagy  iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:
minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum
személyi igazolvány, lakcímkártya
TAJ kártya
adóigazolvány

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele, egészségügyi / pályaalkalmasságot igazoló Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte.

Ügyintéző neve: Dr. Piros Márta
Telefonszáma: 30/904-7211

Gyakori kérdések

Hogyan lehet befizetni a képzési díjat?

A képzési díjat a számlán lévő határidőig lehet befizetni (a tanfolyam utolsó napját megelőző három hét). A képzés első napján kiadunk egy számlát, melyre részletekben lehet fizetni. A befizetés lehetséges banki átutalással, Erste bankban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában, bankkártyás befizetéssel az online hallgatói fiókból. A bankkártyás befizetés kivételével minden esetben fel kell tüntetni a képzés elején kiadott számla sorszámát.

 

Mi van, ha nem érvényes a személy igazolványom?

Érvényes vezetői engedély és lakcím kártya helyettesítheti az érvénytelen személyi igazolványt mindaddig, amíg nincs más dokumentum.
 

Mi tegyek, ha nem tudom felmutatni a végzettségemet (elveszett, megsemmisült)?

A képzéshez szükséges iskolai végzettségről hiteles, eredetivel mindenben megegyező másolat szükséges a képzés megkezdésekor. Amennyiben nem áll rendelkezésére az eredeti bizonyítvány, akkor egy hiteles másolatot kell kikérni az oktatási intézménytől. Az előírt, kötelező iskolai végzettségtől magasabb végzettség felmutatható a beiratkozásnál.

Mennyit lehet hiányozni a képzésről?

A képzési szerződésben meghatározott hiányzás lehet elfogadható.

Letöltések


Minden jog fenntartva © 2015 - Magiszter Menedzser Kft.