Lovász

A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik a ló tartása, takarmányozása, tenyésztése, használata során, képes a jó gazda gondosságával ellátni lovait, elvégezni feladatait, és ismeri a lovakkal kapcsolatos egészségügyi előírásokat, valamint betegség esetén elsősegélyt tud nyújtani. Munkájára igényes, a munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat betartja.

 

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

Képes lesz önállóan:

 • kialakítani az istálló és környezetének rendjét,
 • betartani az istálló higiéniai előírásokat,
 • gondoskodni a lovak szakszerű tartásáról és elhelyezéséről,
 • gondoskodni a lovak takarmányozásáról, meghatározni és előkészíteni a takarmányadagokat, a lovak korának és használatának megfelelően,
 • takarmányvizsgálatot és minősítést végezni,
 • szakszerűen tárolni és csoportosítani a takarmányokat,
 • szakszerűen előkészíteni és végrehajtani a lovak legeltetését,
 • karbantartani az istálló, a karámok és a szérűskertek berendezéseit és a felszereléseket,
 • karbantartani, előkészíteni és ellenőrizni a szükséges szerszámokat,
 • felismeri az egészség és a betegség állatot,
 • felismerni a ló különböző betegségeinek jellemző tüneteit,
 • segítséget nyújtani a ló egészségügyi ellátásában,
 • ellátni a külső hatásra bekövetkezett felületi sérüléseket,
 • végrehajtani az állatorvos utasításai alapján a gyógyszerbeadásokat és utókezeléseket,
 • ellátni az elsősegélynyújtás gyakorlati teendőit,
 • felismerni a lovak hasznosítási és korcsoport szerinti mozgatásának szempontjait,
 • gondoskodni a lovak biztonságos megkötéséről, rögzítéséről, fékezéséről és döntéséről,
 • elvégezni a ló napi főápolását, valamint a munka utáni és a speciális, időszakos ápolási feladatokat, a szükséges eszközök és felszerelések szakszerű használatával,
 • felismerni a pata állapotát, értesíteni a kovácsot,
 • előkészíteni a lovakat a patkoláshoz, közreműködni a körmölés és a patkolás folyamatában,
 • előkészíteni és részt venni a lovak szállításában,
 • felkészíteni a lovat bemutatókra, vizsgákra, bírálatokra, aukciókra,
 • elvégezni a ló elővezetését, felvezetését, felállítását és bemutatását,
 • elvégezni a lovak eladásánál a ló bemutatását, vételüknél a kipróbálást,
 • felismerni a ló testtájait,
 • elvégezni a ló méreteinek felvételét,
 • felismerni a testalakulásokat,
 • azonosítani a lovakat színük, jegyeik és bélyegzésük alapján,
 • ellátni a ló tenyésztésével kapcsolatos gyakorlati feladatokat,
 • megítélni, a kancák ivarzási ciklusát,
 • elvégezni a kancák próbáltatását,
 • előkészíteni a kancát, a mesterséges termékenyítéshez,
 • közreműködni a kanca termékenyítésében,
 • felismerni a közeledő ellés jeleit, szakszerűen előkészülni az ellésre,
 • segítséget nyújtani az ellésnél,
 • ellenőrizni és karbantartani a nyereg alatti lóhasználat eszközeit és szerszámait,
 • felismerni és bemutatni a lószerszámok részeit, segédeszközöket és védőfelszereléseket,
 • szakszerűen elvégezni a kantározást, nyergelést és a szerszámozást,
 • megnevezni a jármódok és a mozgás megítélésének szempontjait,
 • megítélni a mozgásformákat, és felismerni a jármódokat,
 • felismerni a sántaságot,
 • részt venni a lovak napi mozgatásában és annak megszervezésében,
 • elvégzi a ló futószáron történő mozgatását,
 • lovagolni, a három alap jármódban biztonságosan adott ponton elindulni és megállni, az adott vonalvezetés korrekt megtartásával, miközben lova megfelelően támaszkodik, állítódik és hajlítódik,
 • betartani a lovaglással összefüggő közlekedési szabályokat,
 • ellenőrizni és karbantartani a lovak fogatban történő használatának szerszámait és eszközeit,
 • előkészíteni és ellenőrizni a kocsit a fogathajtáshoz,
 • be- és kifogni a lovakat,
 • fogatot hajtani, alapfokú díjhajtás szinten,
 • részt venni a lovak fogatba történő betanításában,
 • betartani a fogathajtással összefüggő közlekedési szabályokat,
 • gondoskodni a szerszámok, felszerelések és járművek beállításáról, ápolásáról, karbantartásáról és szakszerű tárolásáról,
 • a lovassportok, és bemutatók szabályainak ismeretében elvégezni a pályaszolgálati teendőket,
 • betartani a lótartással és a lóhasználattal összefüggő tűzrendészeti, valamint baleset- és munkavédelmi szabályokat,
 • betartani a lótartással és a lóhasználattal kapcsolatos környezetvédelmi előírásokat.

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Lovász
 • Csikógondozó
 • Csikós
 • Istállómester
 • Lóápoló és gondozó
 • Lótartó és –tenyésztő
 • Lótenyésztő
 • Ménápoló
 • Ménesi kanca-gondozó
Modul neve Modulzáró vizsga jellege
Foglalkoztatás I. írásbeli
Foglalkoztatás II. írásbeli
Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Lógondozási feladatok gyakorlati
Lótenyésztési feladatok írásbeli
Lovaglási feladatok I. gyakorlati
Fogathajtási feladatok gyakorlati

A modulzáró vizsgák: részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:
A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

 A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

 A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység Vizsgafeladat
Gyakorlati
 1. Lógondozási és lótenyésztési feladatok végrehajtása
 1. Lovaglási és fogathajtási feladatok végrehajtása
Írásbeli nincs
Szóbeli
 1. Lógondozás és lótenyésztés elméleti ismeretei
 1. Lovaglás és fogathajtás elméleti ismeretei

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

Beiratkozáshoz,  kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot (www.gazda.hu), vagy a mellékelt jelentkezési lapot, melyet kérünk scannelni.

A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A szerződéskötés időpontja és helye:
Az első oktatási napon.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség (a képzésbe való bekapcsolódás feltételei): ​

 • alapfokú iskolai végzettség (8 általános iskola)
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás

 A szerződéskötéshez az alábbiakat szíveskedjen magával hozni:

 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya
 •  a képzési díj első részlete a szerződéskötésig utalandó (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018), vagy szerződéskötés alkalmával készpénzben fizetendő. Utalás esetén közleménybe legyen szíves beírni a nevét és a képzés nevét.  

A képzési díj további részleteinek befizetése: 
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.

Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét (javasoljuk az előzetes telefonon történő időpont kérést): Jegyzék 

Várjuk szeretettel a képzésre!

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Lovász
OKJ 34 621 02
E-000196/2014/A046

Induló csoportok:

Dunakeszi / Szigetszentmiklós

Kezdés dátuma: 2019.08.11.
Oktatás díja: 250 000 Ft
Vizsgadíj: 70 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal): 
Beiratkozáskor: 80 000 Ft
2-7. részlet: 40 000 Ft
A részletek hó 10-ig fizetendők.
Időtartam: 7 hónap
Tanfolyami napok: hetente egy nap (szombat vagy vasárnap)
Helyszín: Szigetszentmiklós 
Tervezett vizsga:
2020.03.21. és 2020.03.22.

Kérdése van? Tegye fel!

6 + 10 =