Lovastúra-vezető

A lovastúra-vezető önálló lovas turisztikai, vendéglátó szolgáltatást végez, vagy tevékenységét egy lovas vállalkozás alkalmazásában végzi. Munkája során feladata a lovak ellátása, képzése, a vendégek elhelyezése, ellátása, lovagoltatása, lovastúra útvonalak tervezése, lovastúra vezetése, lovastábor megszervezése, gyermek lovagoltatás, kapcsolattartás szolgáltatókkal, hatóságokkal. A végzett szakember lovas vállalkozását túravezetés, lovagoltatás, tábor üzemeltetés területén egyaránt magas szinten működteti. Ennek során a lovak gondozása és használata terén a szakma szabályai szerint eljárva biztosítja azok hosszú hasznos élettartamát. Turisztikai tevékenységével hozzájárul mind a saját, mind a kapcsolt vállalkozások eredményes működéséhez. Napi szinten szoros, bizalmi kapcsolatot épít ki a vendégeivel, igényeiket a gyerekektől, kezdő lovasoktól a gyakorlott túralovasokig (képességeik figyelembevételével) lehetőségeihez mérten kielégíti, biztonságukat maximálisan szem előtt tartva.

 

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

Képes lesz önállóan:

 • a lovakat szakszerűen ápolni, gondozni,
 • munkavédelmi előírásokat betartani,

 • lovakat lovagláshoz és fogatoláshoz felszerszámozni,
 • gondoskodni a szerszámok, felszerelések karbantartásáról, tárolásáról,

 • könnyűosztályú szinten díjlovagolni, akadálypályán, terepen biztonságosan lovagolni,

 • alapszinten fogatot hajtani,

 • lovakat fogatba be-, illetve kifogni,

 • lovat szakszerűen futószárazni,

 • elvégezni a ló alapkiképzését,

 • lovasokat oktatni, felkészíteni túrára,
 • lovastúrát megtervezni, megszervezni, elvezetni,

 • lovastábort megszervezni, felügyelni,

 • gyerekekkel, felnőttekkel kapcsolatot kialakítani,

 • táborozó csoportokat szervezni, irányítani,

 • aktívan részt venni környezete lovas életében, bekapcsolódni az iskolai lovas oktatásba,

 • lovas szakmai és turisztikai információkat, érdekességeket átadni,

 • gondoskodni a vendégek szállásáról, étkeztetéséről, szórakoztatásáról,

 • tevékenységét balesetmentesen, biztonságosan végezni,

 • szakmai szervezetekkel, turisztikai vállalkozásokkal kapcsolatot építeni, fenntartani,

 • önálló vállalkozási tevékenységet folytatni,

 • vállalkozását a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően működtetni.

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Lovastúra-vezető
Modul neve Modulzáró vizsga jellege
10951-16 Lógondozási feladatok írásbeli
10952-16 Lovaglási feladatok II. szóbeli
10953-16 Fogathajtási feladatok írásbeli
10954-16 Túravezetés, lovagoltatás gyakorlati
11599-16 Turisztikai alapismeretek szóbeli
11598-16 Lovastábor működtetése, vendéglátás írásbeli
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

A modulzáró vizsgák:

részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:

A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

 A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

 A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység Vizsgafeladat
Gyakorlati Lógondozási, lovaglási, fogathajtási, túravezetői és lovagoltatási feladatok bemutatása
Írásbeli nincs
Szóbeli Lovastúra-vezető feladatainak ismertetése

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61 %-osra értékelhető)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

Beiratkozáshoz,  kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot (www.gazda.hu), vagy a mellékelt jelentkezési lapot, melyet kérünk scannelni.

A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A szerződéskötés időpontja és helye:
Az első oktatási napon.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség (a képzésbe való bekapcsolódás feltételei): ​

 • érettségi végzettség
 • Pályaalkalmassági követelmények: díjugrató-lovastusa rajtengedély vizsga megléte

 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás

 A szerződéskötéshez az alábbiakat szíveskedjen magával hozni:

 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,
 • a képzési díj első részlete a szerződéskötésig utalandó a kiadott számla ellenében (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018), vagy szerződéskötés alkalmával készpénzben fizetendő. Utalás esetén közleménybe legyen szíves beírni a nevét és a számla sorszámát.  

A képzési díj további részleteinek befizetése: 
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.

Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét (javasoljuk az előzetes telefonon történő időpont kérést): Jegyzék 

Várjuk szeretettel a képzésre!

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Lovastúra-vezető
OKJ 52 812 02 
E-000196/2014/A051

Induló csoportok:

Budapest / Szigetszentmiklós

Kezdés dátuma: 2019.07.13.
Oktatás díja: 210 000 Ft
Vizsgadíj: 70 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal): 
Beiratkozáskor: 70 000 Ft
2-8. részlet: 30 000 Ft
A részletek hó 10-ig fizetendők.
Időtartam: 8 hónap
Tanfolyami napok: hetente egy nap (szombat vagy vasárnap)
Helyszín: Budapest és Szigetszentmiklós 
Tervezett vizsga:
2020.03.06-07-08.

Kérdése van? Tegye fel!

3 + 12 =