Lóápoló és gondozó

A képzést ajánljuk munkakör betöltéséhez és hobbi lótartáshoz egyaránt.

A képzés célja
Biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását. Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit. Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat. Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában.

Ha nem csak lovagolni szeretnél, hanem érteni a lovad nyelvén, szeretnéd tudni időben ha beteg, vagy fáj valamije, szeretnél mellette lenni, ápolni, gondoskodni róla. Ha szeretnéd tudni mivel teszel jót a lovadnak…

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el (kompetenciák)

Képes lesz önállóan:

 • kiválasztani a korcsoportoknak, használatnak, tenyészállatnak megfelelő takarmányokat, és összeállítani a takarmány adagokat,
 • kialakítani az istálló és környezetének rendjét,
 • gondoskodni az istálló higiéniai előírások betartásáról,
 • megszervezni és végrehajtani a lovak mindennapi mozgatását és jártatását,
 • előkészíteni, ellenőrizni és karbantartani a lovak mozgatásához kapcsolódó eszközöket és szerszámokat,
 • felszerelni a lóra (bármilyen szerszámot) helyesen
 • munkavédelmi előírásokat betartani,
 • karbantartani az istálló, a karámok és a szérűskert berendezéseit és a felszereléseit,
 • segédkezni a ló egészségügyi ellátásában,
 • felismerni a ló legjellemzőbb betegségeit, illetve a beteg és sérült állat gondozását az állatorvos utasításainak megfelelően elvégezni,
 • elvégezni a kancák próbáltatását és közreműködni a termékenyítésben,
 • felismerni a közeledő ellés jeleit, szakszerűen előkészülni az ellésre és segítséget nyújtani az ellésnél,
 • végrehajtani a lovak nai és időszakos ápolását,
 • képes lesz betartani és betartatni a lovardai tevékenységek egészségvédelmi és biztonsági előírásait mind a ló és az ember vonatkozásában,
 • előkészíteni és részt venni a lovak szakszerű szállításában,
 • képes lesz tenyészszemlén, küllemi bírálaton a ló felvezetésére.

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Lóápoló és -gondozó
 • Ménápoló
 • Ménesi kanca-gondozó
 • Törzsmén-gondozó
Modul neve Modulzáró vizsga jellege
10951-16 – Lógondozási feladatok gyakorlati
11016-12 – Lótenyésztési feladatok írásbeli


A modulzáró vizsgák
: részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:
A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység Vizsgafeladat
Gyakorlati

Lógondozási és lótenyésztési feladatok végrehajtása

Írásbeli nincs
Szóbeli

Lógondozás és lótenyésztés elméleti ismeretei

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A komplex szakmai vizsgán történő megfelelé sesetén OKJ-s bizonyítvány kerül kiadásra.

Beiratkozáshoz,  kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot (www.gazda.hu), vagy a mellékelt jelentkezési lapot, melyet kérünk scannelni.

A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 20/453-7857-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A szerződéskötés időpontja és helye:
az első oktatási napon.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség (a képzésbe való bekapcsolódás feltételei): ​

 • befejezett iskolai végzettséget nem igényel 
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás

 A szerződéskötéshez az alábbiakat szíveskedjen magával hozni:

 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
 •  a képzési díj első részlete a szerződéskötésig utalandó (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018), vagy szerződéskötés alkalmával készpénzben fizetendő. Utalás esetén közleménybe legyen szíves beírni a nevét és a képzés nevét.  

A képzési díj további részleteinek befizetése: 
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.

Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét (javasoljuk az előzetes telefonon történő időpont kérést): Jegyzék 

Várjuk szeretettel a képzésre!

A képzés ügyintézője: Pusztai Zsófia
Elérhetőségek: 20/453-7857, magiszter.pusztaizsofia@gmail.com

Lóápoló és gondozó
OKJ 21 621 01
E-000196/2014/A031

Induló csoportok:

Dunakeszi / Szigetszentmiklós

Kezdés dátuma: 2019.09.01.
Oktatás díja: 175 000 Ft
Vizsgadíj: 45 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal): 
Havi részletekben fizethető.
A részletek hó 10-ig fizetendők.
Időtartam: 3 hónap
Tanfolyami napok: kéthetente 3 nap (hétvégi napokon)
Helyszín: Dunakeszi / Szigetszentmiklós
Tervezett vizsga: 
2019.11.21. és 2019.11.22.

Kérdése van? Tegye fel!

3 + 15 =