Biogazdálkodó

A 2018. év végén meghirdetett új ökológiai gazdálkodást támogató pályázat keretösszegét a szaktárca megháromszorozta, 36 milliárd forint értékben minden arra jogosult pályázatot támogatni fognak. További információk a pályázat fülön.

A biogazdálkodó feladata olyan mezőgazdasági vállalkozás létesítése, illetve üzemeltetése, amely fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat.

A képzés elvégzése után az alábbi feladatokat láthatja el

 • ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztést végezni,
 • ökológiai szemléletű állattartási tevékenységet végezni,
 • ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységet folytatni,
 • gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 • környezetbarát módon termelni,
 • alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végezni,
 • megfigyeléseket, méréseket végezni,
 • környezet-, víz- és természetvédelmi tevékenységet végezni,
 • a megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként hasznosítani.

 A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Biogazda (növénytermesztő)
 • Biogyümölcs-termesztő
 • Biokertész
 • Bionövény-termesztő (biogazdálkodó)
 • Biotermesztő
 • Biozöldség-termesztő
 • Biogazda
 • Ökogazda
 • Önálló gazda
 • Őstermelő

 Miért érdemes elvégezni a képzést (többek között): A 2018. év végén meghirdetett új ökológiai gazdálkodást támogató pályázat keretösszegét a szaktárca megháromszorozta, 36 milliárd forint értékben minden arra jogosult pályázatot támogatni fognak. A pályázat célja a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása. A pályázati felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthattak be. A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. (Forrás: Világgazdaság/Mezőgazdaság, 2019.04.04. – Link a cikkhez

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása pályázat 2018 évben

Várható benyújtási idő: 2018.12.01. – 2018.12.31.
Várható támogatási összegek: 147 €/ha/év – 1040 €/ha/év

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás összege:

Támogatás összege euró/ha/év
Szántóföld 242
Zöldség 516
Almafélék 1040
Szőlő 873
Egyéb gyümölcs 734
Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év 147

 

Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás összege:

Támogatás összege
euró/ha/év
Szántóföld 172
Zöldség 366
Almafélék 802
Szőlő 674
Egyéb gyümölcs 568
Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év 147

 

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van van.

Pályázati felhívás: Link a pályázathoz

Modul neve Modulzáró vizsga jellege
11006-12 Ökológiai növénytermesztés írásbeli
11007-12 Ökológiai állattartás írásbeli
11008-12 Ökológiai kertgazdálkodás írásbeli
11009-12 Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás írásbeli

A modulzáró vizsgák: részletes leírása a kiadott órarendben található (a modulzáró vizsgák az órák keretében valósulnak meg, az oktatást tartó oktató(k) vezetésével).

Tartalma:
A tananyagegységek (modulok) során elsajátított szakmai ismereteket foglalja magába.

A modulzáró vizsga minősítése:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető (minősítés: megfelelt, nem felelt meg).

A sikertelen modulzáró vizsga megismételhető:

a, A sikertelen modulzáró vizsga maximum két alkalommal ismételhető a Képző intézmény által kijelölt javítási időpontokban, legkésőbb a komplex vizsga napjáig.

b, Amennyiben a második javítási alkalommal sem sikeres a modulzáró vizsga, a szakmai követelménymodul ismétlése szükséges.

 A sikertelen teljesítés következményei:

A megismételt modulzáró vizsga sikertelensége esetén modulzáró igazolás nem adható ki, a résztvevő komplex szakmai vizsgára nem bocsátható

OKJ 35 621 02 Biogazdálkodó komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Vizsgatevékenység

Vizsgafeladat

Gyakorlati

Növénytermesztési és kertészeti feladatok, valamint állattartási feladatok végrehajtása

Írásbeli

nincs

Szóbeli

Növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés elméleti ismeretei

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában csütörtökön és pénteken 8:00 és 18:00 óra között lehetséges, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179) időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: ​
Szakmai előképzettség: OKJ 34 621 01 Gazda szakképesítés.
Aranykalászos gazda végzettséggel rendelkezők számára vállaljuk a Gazda szakképesítés megszerzéséhez szükséges különbözeti modulokból (Foglalkoztatás I.–II.; Gazda kiegészítő tevékenységei) a felkészítést vizsgára. 

Aki Aranykalászos gazda végzettséggel rendelkezik, 2019.06.08-tól felkészítőre jöhet a Gazda képzés megszerzéséhez, melynek vizsgaidőpontja 2019.07.22. A felkészítő díja 50 000 Ft + 45 000 Ft vizsgadíj. 

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

 • OKJ 34 621 01 Gazda szakképesítés végzettséget igazoló dokumentum (bizonyítvány)
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás (letölthető)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,
 • a képzési díj első részlete

A képzési díj és befizetése: 
A befizetés lehetséges banki átutalással, vagy Erste bankfiókban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, vagy készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A képzés megkezdésének feltétele szakmai alkalmasságot igazoló lakhely szerinti Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni és legkésőbb az első oktatási napon leadni.
Ajánljuk figyelmébe az alábbi foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékét (javasoljuk az előzetes telefonon történő időpont kérést): Jegyzék

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Biogazdálkodó – OKJ 35 621 02
E-000196/2014/A020

Induló csoportok:

Budapest

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: ​
Szakmai előképzettség: OKJ 34 621 01 Gazda szakképesítés. 
Aranykalászos gazda végzettséggel rendelkezők számára vállaljuk a Gazda szakképesítés megszerzéséhez szükséges különbözeti modulokból (Foglalkoztatás I.–II.; Gazda kiegészítő tevékenységei) a felkészítést (online jelentkezési lap kitöltésénél jelezze a végzettséget).

Kezdés dátuma: 2019.07.26.
Oktatás díja: 200 000 Ft
Vizsgadíj: 55 000 Ft
Részletfizetés (vizsgadíjjal):
Beiratkozáskor: 55 000 Ft
2-5. részlet: 50 000 Ft
A részletek hó 10-ig fizetendők
.
Időtartam: 5 hónap
Tanfolyami napok: kéthetente péntek 15:00-21:00, szombat 9:00-16:00 (kérje tájékoztatónkat)
Helyszín: Budapest, Verseg, ökogazdálkodó üzemek
Tervezett vizsga: várhatóan 2019.12.18.

Kérdése van? Tegye fel!

8 + 14 =