80 órás növényvédelmi tanfolyam

Sikeres vizsga után kérelmezheti a II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. Az úgynevezett „zöldkönyv”-et kapja meg, melynek érvényessége 5 év.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban törvény) és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23) FVM rendelet (továbbiakban rendelet) a növényvédő szerek vásárlását, forgalmazását és felhasználását képesítési előírásokhoz, engedélyhez köti, amelyet a 80 órás alaptanfolyamot elvégzők és eredményes vizsgát tevők kaphatnak meg.

Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga letétele után a hallgatók kérelmezhetik a mindenkori igazgatási, szolgáltatási díjak befizetése ellenében a II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. Az engedéllyel rendelkező forgalmazóra, vásárlóra és felhasználóra a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A képzésen résztvevők tudása meg kell, hogy feleljen az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelvében rögzített kívánalmaknak.

 

  • A kockázatértékelésen alapuló növényvédelmi technológiák  
  • A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai
  • A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelmi követeményei, eszközei
  • A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása          
  • A növényvédelem jogi vonatkozása
  • Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat elemzése   

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

Minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

  • minimum 8 évfolyamot igazoló iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
  • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány 
  • képzési díj első részlete

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: 
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szervezése a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködésben történik.

Tananyag / tankönyv:
Növényvédelmi alapismeretek tankönyv – 1 700 Ft
Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok könyv – ingyenesen biztosítjuk, a képzés végén leadandó

Az előadás anyagait online formában kapják meg a képzés résztvevői.

 

A képzés ügyintézője: Dr. Piros Márta Anna
Elérhetőségek: 30/940-8179, info@gazda.hu

Induló csoportok:

Budapest

Kezdés dátuma: 2018.09.07. (péntek 15:00 órától)
Oktatás díja: 90 000 Ft (ÁFÁ-val)
Vizsgadíj: tartalmazza az oktatási díj
Részletfizetés (vizsgadíjjal): 
Beiratkozáskor: 45 000 Ft
2. részlet: 45 000 Ft
Időtartam: 2 hónap / 80 óra
Tanfolyami napok: kéthetente péntek délután 15:00-21:00-ig és szombaton 9:00-16:30-ig
Helyszín: Budapest
Tervezett vizsga: 2018.10.24. (szerda) 16:00 órától

Kérdése van? Tegye fel!

14 + 10 =